Komponenternas och råmaterialens spårbarhet

Att säkra spårbarheten är en viktig del av en produkts tillverkningsprocess. Spårbarheten börjar vid tillverkningen av råmaterialet och man kan sedan spåra produkten hela vägen till slutkunden. Råmaterialet har ett smältnummer som följer med till Mapromec. Vi lägger till vår egen matriskod och nummerstämpel, som innehåller serienummer, ritningsnummer, tillverkningsår och robotcellens information. Informationen läggs in i vår elektroniska databas där de arkiveras och där man kan följa produktens livscykel.

Spårbarhet är en viktig del av kvalitetssäkringen. Om det uppstår problem med slutprodukten kan kunden med hjälp av nummerserierna spåra den felande komponenten eller det felande råmaterialet. Vi kan begränsa en eventuell tillbakadragning så att den endast omfattar det parti som komponenten som till exempel tillverkats av bristfälligt råmaterial ingår i. I sådana fall kan komponenttillverkaren också snabbt ta det råmaterial som visat sig vara bristfälligt ur bruk.