Komponenttien ja raaka-aineiden jäljitettävyys

Jäljitettävyyden varmistaminen on tärkeä osa tuotteen valmistusprosessia. Jäljitettävyys alkaa raaka-aineen valmistuksesta ja seuraa tuotetta koko matkan loppuasiakkaalle asti. Raaka-aineella on sulatusnumero, joka kulkee sen mukana Mapromecille. Me lisäämme tuotteeseen oman matriisikoodimme ja numeroleimamme, johon kuuluvat sarjanumero, sulatusnumero, piirustusnumero, valmistusvuosi sekä robottisolun tiedot. Tiedot siirtyvät sähköiseen tietokantaamme, johon ne arkistoidaan, ja josta tuotteen elinkaarta pystyy seuraamaan.

Jäljitettävyys on merkittävä osa laadunvarmistusta. Mikäli lopputuotteessa ilmenee ongelma, asiakas pystyy numerosarjojen perusteella jäljittämään viallisen komponentin tai raaka-aineen. Mahdollinen takaisinveto pystytään rajaamaan koskemaan ainoastaan sitä erää, jossa esimerkiksi viallisesta raaka-aineesta valmistettua komponenttia on käytetty. Tällaisessa tapauksessa myös komponenttivalmistaja pystyy nopeasti poistamaan vialliseksi osoittautuneen raaka-aineen käytöstä.