Vaativa dokumentointi ydinvoimaloihin

Toimitamme kappaleita myös ydinvoimaloiden kaltaisiin haastaviin kohteisiin, joissa laatuvaatimukset ja dokumentaation laajuus ovat erittäin korkealla tasolla. Olemme saavuttaneet vaadittavan ammattitaidon vuosien kokemuksen myötä.

Mapromecin toiminnassa on panostettu vahvasti laatuun. Meillä on laatupuolella keskimääräistä konepajaa enemmän henkilöstöä. Jokainen henkilöstömme jäsen käy säännöllisesti laatukoulutuksia, joissa heitä koulutetaan ydinvoimaprojekteihin liittyviin erityisvaatimuksiin. Kiinnitämme huomiota ydinvoimaloihin liittyviin erityispiirteisiin jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa.