Laatuvakuutus

Meillä on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti vuodesta 1996 ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 1998. 

Toimintamme perustuu laatuun. Laaduntarkkailu on osana kaikkia työvaiheitamme ja seuraamme sitä jatkuvasti sisäisten tarkastusten ja auditointien kautta. Laatukäsikirjamme on mukana koko henkilöstön päivittäisessä työskentelyssä, aina henkilöstöhallinnosta laskutukseen asti. Pidämme säännöllisesti henkilöstöllemme laatuun liittyviä koulutuksia, jotka perustuvat käytännön toiminnalle.

Alihankkijoiden valinta perustuu aina toimittajan kykyyn tuottaa tarvittava laatu. Tarkistamme tämän kyvyn tarvittaessa tarkistuksilla ja auditoinneilla. Laatuvaatimukset ilmoitetaan jokaisessa tilauksessa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme selviää tilauksissa olevista teknistä vaatimuksista ja ottaa vastuun tuotteiden ja palveluiden laadusta koko valmistusprosessin ajan. 

Tavoitteenamme on olla maailman johtava männäntappien, laakeriosien ja nostorullien toimittaja sekä kokoonpanotöiden tarjoaja. Saavutamme tavoitteemme olemalla asiakkaillemme luotettava, laadukkaita tuotteita ja palveluita tuottava kumppani. Haluamme edistää yrityksemme kannattavaa kasvua ja taloudellista vakautta, jotta voimme varmistaa yrityksen kehityksen ja tehdä sen vaatimat investoinnit.

Terveys- ja turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä, ja pyrimme tekemään työympäristöstämme mahdollisimman turvallisen kaikissa suhteissa, sekä fyysisesti että henkisesti. Yrityksemme johto on sitoutunut tarjoamaan riittävät keinot noudattamaan laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia kaikessa toiminnassa. Sitoudumme myös noudattamaan eri sopimuksiamme ja salassapitovelvollisuuksiamme.