Montering

Vi erbjuder våra kunder en effektiviserad monteringstjänst som finslipats till perfektion och som följer lean-tänkandet.

Våra lokaler, våra arbetsstationer och våra verktyg har planerats noggrant för att göra monteringen smidigare. Våra lokaler är föränderliga – här kan hur stora komponenter som helst monteras. Genom att följa lean-tänkandet blir vårt arbete effektivt. Materialet är på rätt ställe och verktygen i samma ordning som de ska användas i de olika arbetsskedena.

Vi utbildar vår personal regelbundet. En gedigen yrkeskunskap, flexibla lokaler och effektiva processer gör att vi kan reagera snabbt på till exempel kundernas ändringsförslag. Därför levererar vi också högkvalitativa, rena och snygga moduler vid överenskommen tidpunkt.

Vi köper eller tillverkar själva de delkomponenter som behövs under monteringen. Om ett fel uppstår i slutprodukten kan kunden direkt kontakta oss, också vad gäller sådana komponenter som vi inte har tillverkat. Vi tar hand om reklamationen till komponenttillverkaren å kundens vägnar. Det här är en del av vår nyckeln i handen-tjänst.