Ultraljusgranskning med beröringsfria givare (UT)

Ultraljudsgranskningen utförs med beröringsfria givare. Vid granskningen av materialet upptäcks eventuella defekter som försämrar kvaliteten på produkten. Defekter eller smuts kan orsaka sprickor i komponenterna vid kraftig belastning.

För att garantera produkternas hållbarhet och homogenitet använder vi såväl automatisk som manuell ultraljudsutrustning. Den automatiska utrustningen används i robotceller. Manuell testning genomförs med den senaste beröringsfria tekniken där givaren kontrollerar den nedsänkta komponenten under vatten. Informationen förflyttas sedan från maskinen till vår elektroniska databas där man kan ta del av mätresultat från flera år tillbaka.

Den personal som använder utrustningen har alla certifikat och har gått den utbildning eller de kurser som behövs. Vår personal utvecklar processen fortlöpande genom att följa med vår kvalitetsproduktion.