Kvalitetssäkring

Vi har haft kvalitetscertifikatet ISO-9001 sedan år 1996 och miljöcertifikatet ISO-14001 sedan år 1998.

Vår verksamhet grundar sig på kvalitet. Kvalitetssäkring är en del av vårt arbetes alla skeden och vi följer upp den kontinuerligt genom interna kontroller och inspektioner. Vår kvalitetshandbok används av hela personalen i det dagliga arbetet, i allt från personaladministration till fakturering. Vi håller regelbundet kvalitetsbetonade kurser, med praktiska frågor som utgångspunkt, för vår personal.

Valet av underleveratörer görs alltid baserat på leverantörens förmåga att producera den kvalitet som krävs. Denna förmåga kontrollerar vi vid behov genom kontroller och inspektioner. Kvalitetskraven uppges i varje beställning. Vår yrkeskunniga personal reder ut beställningarnas tekniska krav och tar ansvar för produkternas och tjänsternas kvalitet under hela tillverkningsprocessen.

Vår målsättning är att vara världsledande leverantör av kolvtappar, lagerdelar och lyftrullar samt monteringstjänster. Vi uppnår vårt mål genom att vara en pålitlig samarbetspartner för våra kunder och erbjuda dem kvalitativa produkter och tjänster. Vi vill främja en lönsam tillväxt och ekonomisk stabilitet för vårt företag, så att vi kan utveckla vårt företag och göra de investeringar som krävs.  

Hälso- och säkerhetsfrågor är viktiga för oss. Vi försöker göra vår arbetsmiljö så säker som möjligt i alla avseenden, såväl fysiskt som mentalt. Vår företagsledning är noga med att kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetskrav ska kunna uppfyllas i all vår verksamhet. Vi följer också våra olika avtal till punkt och pricka och är medvetna om våra skyldigheter när det gäller konfidentialitet.