Krävande dokumentation för kärnkraft

Vi levererar komponenter också till utmanande miljöer, till exempel till kärnkraftverk, där kvalitetskraven är många och dokumentationen väldigt omfattande. Vi har uppnått den expertis som behövs för arbetet genom år av erfarenhet.

Mapromecs verksamhet är starkt kvalitetsbetonad. På vår kvalitetsavdelning finns mer personal än på den genomsnittliga mekaniska verkstaden. Varje anställd utbildas regelbundet i kvalitet för att kunna möta de specialkrav som kärnkraftsverksprojekt innebär. Vi fäster extra uppmärksamhet vid dessa specialkrav i alla tillverkningsfaser.