Referenser

Våra huvudsakliga kunder är tillverkare av diesel- och gasmotorer, företag inom energibranschen och tillverkare av olika maskiner. Den största delen av våra kunder finns i Europa, men vi levererar också till Asien och Amerika.