Värmebehandling

Förbättringen av stålet och dess legeringar är en kritisk del av produktionsprocessen. Korrekt värmebehandling förbättrar materialegenskaperna och förlänger dess hållbarhet och livslängd.

Värmebehandling kräver specialexpertis och resurser. För att säkerställa bästa möjliga resultat använder vi oss av ett företag som är experter på värmebehandling. Tillsammans med vår strategiska partner erbjuder vi olika värmebehandlingar och specialprocesser som härdning, nitrering och glödgning. Härdningen görs till exempel med olika temperaturer och djup, allt enligt kundens behov.

Vi slår samman vår yrkeskunskap när vi utvärderar olika processer. Vi har också nytta av de värmebehandlingsdata som vi får från vår samarbetspartner vid testning och mätning. Med hjälp av dessa data lär vi oss mer om vad som händer med materialet under värmebehandlingsprocessen. På så sätt får vi bästa möjliga resultat vid vidareförädlingen.