Robotik och automatiserad produktion

Mapromec utvecklar sina produktionsprocesser kontinuerligt med hjälp av robotik och automation. Att effektivisera verksamheten med robotintegration förbättrar produktiviteten, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och kostnadseffektiviteten.

I vår produktion använder vi robotceller utrustade med 2D- och 3D-kameror som hjälper flerprocessmaskinerna i huvudsak vid behandlingen av cylindriska produkter. Alla produktionsfaser har integrerats och cellerna producerar färdiga delar. Den automatiserade produktionen som rullar på dygnet runt frigör resurser från personalen så att de kan sköta andra uppgifter, vilket gör att vi kan maximera effektiviteten inom vår verksamhet.

Kombinationen av en yrkeskunnig personal och automatiseringen av vår produktionsprocess gör oss inte bara effektiva utan också flexibla. Vi kan svara på den växande efterfrågan på våra produkter även när tiden är ganska knapp.