CNC-svarvning, CNC-borning och CNC-fräsning

Mapromec tillverkar tekniskt krävande metallkomponenter. Våra huvudprodukter är komponenter till kraftverk och dieselmotorer för fartyg samt andra komponenter som kräver särskild noggrannhet.

Vår moderna maskinpark består av ett fyrtiotal flerprocessmaskiner som svarvar och fräser medelstora delar utgående från våra kunders ritningar. Med våra flerprocessmaskiner och robotceller kan vi hantera delar som väger 1–250 kg, med en diameter på upp till 400 mm och en längd på 1500 mm. Vårt specialområde är krävande precisionskomponenter – med våra flerprocessmaskiner kan vi uppnå till och med en tusendels noggrannhet.

I vår produktion följer vi hårda kvalitetskrav och använder oss enbart av högkvalitativa material. Materialen vi använder är olika stålkvaliteter. I slutet av tillverkningsprocessen säkerställer vi att delarna håller högsta möjliga kvalitet genom att använda oss av slipning, läppning och honing.

Vi har 30 års praktisk erfarenhet av maskinbearbetning. Våra erfarna CNC-operatörer har en gedigen kunskap om material och teknik efter att ha använt olika typer av maskiner och behandlat många olika material.