CNC-slipning

Vid slipningen färdigställs de komponenter som behöver ha särskilt hög kvalitet och prestationsförmåga. Vår utbildade personal sköter både cylindrisk slipning och planslipning av de delar som vi tillverkar.

Slipning är ett snabbt sätt att färdigställa cylindriska delar och garantera bästa möjliga ytkvalitet. Genom slipning uppnås även korrekt cylindrisk form och rakhet. Arbetet görs med CNC-slipmaskiner med en tusendels noggrannhet. Slipmaskinen har en integrerad mätstation. Vi vill försäkra oss om att alla delar som levereras från oss håller bästa möjliga kvalitet – därför kontrollerar vi också måtten i en separat mätstation.

Våra robotceller för slipning är förberedda för obemannad drift. Genom automation uppnår vi förutom bästa möjliga prestationsförmåga också kostnadseffektivitet. I automationscellen finns en slipmaskin och en mätstation. Robotens automatiska tvättmaskin ser till att delarna är rena.