CNC-hårdsvarvning

Vid behov gör vi en hårdsvarvning på värmebehandlade delar. Mapromec har den specialyrkeskunskap och de maskiner som behövs för att genomföra arbetet på hårda ytor.

Hårdsvarvningen tar bort material från den värmebehandlade delens yta, vilket gör att slipningen går snabbare. Med hjälp av hårdsvarvning får delen också en sådan yta som uppfyller kundens kvalitetskrav, och vi kan korrigera brister som uppstått i samband med härdningen.

Hårdsvarvning har med åren blivit ett av Mapromecs specialområden. Svarvning av hårda ytor kräver kunskap, eftersom processen skiljer sig från motsvarande behandling av mjuka ytor. Arbetet genomförs med en noga utvald maskinpark. Hårdsvarvningen kan också göras med robot i en automationscell.