Miljöansvar

Vi utvecklar ständigt miljötänket i våra produktionsprocesser och vår verksamhet med konkreta medel.

Genom att kompensera för vår belastning på miljön tar vi vårt eget företagsansvar. Som en inhemsk aktör vill vi också lyfta den finländska naturen och främja den hållbara utvecklingen i vårt hemland.

Vi har minskat användningen av plast i vår verksamhet. Vi återbrukar förpackningsmaterial och exempelvis lastpallar. Vi använder oljeavskiljare och undviker miljöfarliga ämnen. Nyligen bytte vi ut uppvärmningssystemet i våra lokaler mot miljövänligare fjärrvärme.