3D-mätning, CMM-mätning ja formmätning

De komponenter som vi producerar har väldigt låg tolerans. Genom regelbundna utbildningar och kurser har vi samlat på oss yrkeskunskap om mätning av våra komponenter. Förutom yrkeskunskap har vi den utrustning som behövs – 3D-mätutrustning och formmätare med mycket hög noggrannhet. I våra produktionslokaler finns det dessutom utrustning som behövs för att testa ytjämnhet. Våra mätverktyg kalibreras regelbundet.