MAPROMECS HISTORIA

Vår verksamhet inleddes år 1994 då vi började tillverka kolvtappar för stora diesel- och gasmotorer. Vi fick vårt första ISO 9001-kvalitetscertifikat år 1996 och efter det ISO 14001-certifikatet år 1998. Konkurrensen på den internationella marknaden är hård, så det blev tydligt att vi behövde utveckla en automatiserad produktionsprocess. Den första roboten togs i bruk år 1998 och sedan dess har vi utvecklat nya automatiserade tillverknings- och testmetoder. Robotik och olika automatiserade lösningar används nu mycket i vår tillverkningsprocess. Vi tillverkar väldigt utsatta komponenter för båt- och kraftverksmotorer som skapar el för kritiska samhällsfunktioner. Därför behöver vi pålitliga testmetoder. Vi tog till exempel i bruk ultrasonisk inspektion av råämnen redan år 2001.

MÅL OCH VISION

Vårt mål är att erbjuda våra kunder vettiga tekniska lösningar i form av komponenter eller monteringar som överensstämmer helt med kundens önskemål samt en kundservice som överstiger förväntningarna. Vi vill vara en samarbetspartner som ger kunden mervärde genom kunskap och erfarenhet såväl i produktutvecklingsfasen och under produktionen som i slutet av produktens livscykel.

Nyckeln till vår framgång är användningen av modern teknik och en bred erfarenhet som vi använder för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi förbinder oss att vara en utmärkt samarbetspartner vad gäller tillförlitlighet, kunskap och respons.

VÄRDEN

Genom att ständigt utmana oss själva och med hjälp av innovation, lärande och kontinuerliga förbättringar strävar vi efter att göra det omöjliga möjligt. Vi tror på teamwork och att trivsel på arbetsplatsen leder till produktivt arbete. Ärlighet, respekt och tillförlitlighet i arbetsgemenskapen är värden som vi värdesätter. Vi är intresserade av vårt arbete och om något går snett lär vi oss av det och ser det som en chans att utvecklas.